Masa GS 1030

Masa zalewowa GS 1030Masa zalewowa jest kompozycją polimeru silikonowego z napełniaczem, wulkanizuje się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora.

Właściwości:
Masa zalewowa jest lejącą pastą o gęstości 2,0 g/cm3, czas przydatności liczymy od momentu dodania katalizatora w ilości 2,0% ~ 30 min. Czas utwardzania około 16 godz.

Właściwości po utwardzeniu:

  • oporność powierzchniowa skośna 1 x 1012 Ω
  • oporność powierzchniowa właściwa 1 x 1013 Ω
  • współczynnik przewodności cieplnej ~1,2 W/mxK

Zastosowanie:
Masa przeznaczona do zabezpieczania układów elektrycznych przed wpływami warunków zewnętrznych w temperaturze od -50oC do + 200oC. Zaleca się stosować zalewę w układach otwartych.

Stosowanie:
Na 100 cz. Wag. Masy zalewowej GS 1030 dodaje się 2 cz. Wag. Katalizatora OL-1. Odważone ilości należy staranie wymieszać, i tak przygotowaną mieszankę powoli zalać cienkim strumieniem. Pozostawić do usieciowienia. Mieszankę masy i katalizatora należy przygotować bezpośrednio przed użyciem w ilości potrzebnej do danej operacji.

Uwaga:
W trakcie przygotowywania mieszanki wydziela się pewna ilość alkoholu. Praca na usieciowionej zalewie może nastąpić po uwolnieniu alkoholu, szczególne znaczenie ma to przy pracy w układach zamkniętych. W określonych warunkach może nastąpić upłynnienie utwardzonej zalewy. Czas sezonowania potrzebny do wydalenia alkoholu ustala się empirycznie. Podwyższona temperatura znacznie przyspiesza czas sezonowania, lecz nie powinna przekroczyć 70oC. Wskazane jest by zalewany układ nie był szczelnie zamknięty, powinien mieć otwory odpowietrzające.

Dane zawarte w/w prospekcie oparte są na doświadczeniach własnych i dostawców surowców. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że ich warunki stosowane są poza naszą kontrolą.